Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022

27/07/2022 | 10:14

Trong những ngày tháng 7 của cả nước nói chung và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên mọi miền của tổ quốc đang hướng về kỷ niệm 75 năm Ngày Thương bình – Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022, ngày uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, là ngày cả dân tộc Việt Nam bày tỏ lòng tri ân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam là ngày mà Đảng, nhà nước cùng các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chính vì vậy mà hằng năm cứ gần đến ngày 27/7 là Hội LHPN xã Tiền Phong lại triển khai đến 100% các chi hội phụ nữ trong toàn xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, Hội chỉ đạo cán bộ, chi, tổ Hội phối hợp với Ban CTMT của các thôn, xóm để đi vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và thăm hỏi động viên tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 1.

Năm 2022 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương bình – Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2022, bên cạnh việc Hội LHPN xã phối hợp với Hội Người cao tuổi xã kết nối doanh nghiệp yến sào cung đình Thượng Hoàng tặng 10 suất quà trị giá 6.500.000 đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các Thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách thì Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ còn thiết thực tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, tri ân, thăm hỏi tặng 35 suất quà tổng trị giá 5.300.000 đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các Thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 2.

Những món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa giá trị tinh thần lại to lớn thể hiện sự quan tâm chia sẻ động viên và ghi nhớ công ơn to lớn của thế hệ sau đối với các Thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương bình – Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2022.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 3.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 4.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 5.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 6.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 7.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 8.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 9.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 10.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 11.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 12.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 13.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 14.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 15.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 16.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 17.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 18.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 19.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 20.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 21.

Hội LHPN xã và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã thiết thực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 - Ảnh 22.

Top