Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2022

26/04/2022 | 16:48

Sáng ngày 26/4/2022, tại hội trường xã Mê Linh, HĐND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Tân - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mê Linh.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2022 - Ảnh 1.

Đ/c Trịnh Thị Hồng Ngân - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo kế hoạch hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh quý I/2022

Tại buổi giao ban, thay mặt Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh quý I/2022 nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Theo đó, quý I/2022, hoạt động kỳ họp thường kỳ, kỳ họp chuyên đề; tổ chức các phiên họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề; công tác điều hành hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới; mối quan hệ giữa HĐND với cấp ủy, UBND, UBMTTQ các cấp liên quan được thực hiện có hiệu quả.

Công tác chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện được thực hiện quyết liệt, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn; việc phối hợp giữa các Ban và văn phòng HĐND và UBND huyện, Tổ đại biểu và hoạt động của HĐND huyện, các xã thị trấn được thực hiện chặt chẽ, gắn kết. Qua đó, các chương trình, nhiệm vụ đề ra thực hiện cơ bản đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

Đã xây dựng, hoàn thiện và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giai đoạn 2021-2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 5) HĐND huyện vào ngày 29/3/2022 để xem xét, thông qua các nội dung theo thẩm quyền. Phối hợp với UBND huyện, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp bằng hình thức trực tiếp (trong đó có 35 đại biểu HĐND huyện, 491 đại biểu HĐND xã, thị trấn).

Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện có đổi mới, nâng cao hiệu quả; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, lịch tiếp công dân tại các xã, thị trấn, phân công đại biểu tiếp xúc cử tri tại các đơn vị ứng cử trước và sau các kỳ họp HÐND huyện. Trong quý I/2022 đã tổ chức 81 lượt tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng tháng. Các đại biểu HĐND huyện đã tiếp công dân 54 buổi theo phân công của thường trực HĐND huyện tại trụ sở tiếp công dân ở các xã thị trấn. Trong quý I/2022 tiếp nhận 04 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã xử lý và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành Chương trình Công tác số 04/CTr-HDND, ngày 05/01/2022 . Trong quý I/2022 đã thực hiện hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và các nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Thành phố và yêu cầu thực tiễn của huyện. Thường trực HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng theo thẩm quyền, các nội dung cho ý kiến, quyết định theo thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện tiếp tục được nâng cao chất lượng, có tính phản biện, vừa tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn đảm bảo quy định theo Luật định được HĐND Thành phố và Thường trực Huyện ủy đánh giá cao.

Về kết quả hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn; thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ, các phiên họp để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Trong quý I/2022, HĐND cấp xã, Thị trấn đã tiến hành 24 cuộc giá sát; 48 cuộc tiếp xúc cử tri; 445 buổi tiếp công dân; vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn quý I; đề xuất phương hướng hoạt động quý II năm 2022. Trong đó tập trung thảo luận, bàn bạc sâu về các bất cập liên quan đến công tác giám sát, trả lời ý kiến của cử tri,..

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2022 - Ảnh 2.

Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch ND huyện biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong quý I/2022. Cho ý kiến cụ thể vào từng vấn đề, nội dung được các đại biểu có ý kiến và đề xuất tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, trong quý II và những tháng cuối năm 2022, hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, các chương trình công tác của Huyện ủy, các Nghị quyết của HĐND nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm với các nội dung thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động, điều hành của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp; đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra.../.

Nguyễn Tin

Top