Hội nghị tổng kết Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh năm 2023

26/01/2024 | 16:04

Sáng ngày 26/02/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các thành viên của Ban đại diện HĐQT và các lãnh đạo, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh.

Hội nghị tổng kết Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh năm 2023- Ảnh 1.

Đồng chí Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mê Linh năm 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc NHCSXH huyện Mê Linh cho biết: Trong năm 2023, Ban đại diện đã tham mưu UBND Huyện phê duyệt phân bổ trên 14.856 triệu đồng nguồn vốn Ngân sách Huyện ủy thác qua NHCS để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc cho người lao động, giúp cho 297 lượt khách hàng được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình…

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Huyện trong năm 2023 đạt 563.721 triệu đồng, tăng 57.951 triệu đồng. Tổng dư nợ 9 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn là 563.770 triệu động với 15.872 lượt khách hàng dư nợ, tăng 58.062 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch năm 2023, tốc độ tăng trưởng 11,47%....

Hội nghị tổng kết Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh năm 2023- Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc NHCSXH huyện Mê Linh trình bày báo cáo tại hội nghị

Đến nay, thông qua các chương trình tín dụng NHCSXH Huyện đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn đã cho vay được 15.872 lượt hộ; trong đó có 371 lượt hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay, 8.053 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 8.000 lao động có việc làm ổn định, nguồn vốn cũng giúp cho 7.188 lượt hộ xây mới và cải tạo 14.376 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần mang lại hiệu quả cao về kinh tế và xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Mê Linh. NHCSXH Huyện phối hợp với các Hội đoàn thể thực hiện tốt các nội dung ủy thác cho vay, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, hiệu quả. Một số xã có doanh số cho vay cao như: Thạch Đà, Mê Linh, Tự Lập, Tiến Thịnh, Tiến Thắng…

Bên cạnh đó NHCSXH đã triển khai kiểm tra toàn diện và kiểm tra 10/10 đơn vị cấp xã với 50 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), cùng 250 khách hàng vay vốn, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2023….

Cùng với đó công tác thông tin tuyên truyền cũng được quan tâm, trong năm 2023 NHCSXH Huyện đã thực hiện được tuyên truyền 174 tin bài trên hệ thống truyền thanh và Cổng thông tin điện tử Huyện, thông tin kịp thời các hoạt động liên quan tín dụng chính sách xã hội, phổ biến các chính sách mới đến đông đảo tầng lớp nhân dân biết để cùng giám sát và thực hiện…

Tại hội nghị các thành viên Ban đại diện NHCSXH Huyện đã thảo luận, trình bày ý kiến về những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác của Hội đoàn thể, tổ TK&VV, các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt trong công tác đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương,… nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh đã đánh giá cao nỗ lực của NHCSXH Huyện cũng như các thành viên Ban đại diện đã triển khai tốt công tác quản lý tín dụng chính sách, giải ngân các nguồn vốn kịp thời cũng như đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch xã. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024, NHCSXH Huyện cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Hội đoàn thể nhận ủy thác đưa ra các giải pháp để giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng. Các thành viên Ban đại diện, đặc biệt là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp NHCSXH Huyện để giải ngân các nguồn vốn kịp thời. Qua đó, thực hiện đúng mục đích, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Huyện./.


Tin Nguyễn

Top