Huyện Mê Linh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

03/10/2023 | 15:58

Sáng ngày 03/10/2023, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, UBND huyện Mê Linh tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số".

Dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Lê Văn Khương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hà Nội. Cùng dự có trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức Huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Huyện cùng sự có mặt của hơn 600 em học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh.

Huyện Mê Linh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Khương - HUV, Phó Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh: Hiếu học là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành, giữ gìn và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước; người dân luôn khao khát sự học với ý thức học để làm người, học để có trí thức, để thoát cảnh đói nghèo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Sự học là vô cùng", "Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi". Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta cũng xác định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Giáo dục đào tạo đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp Nhân dân"; xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập.

Hơn 12 năm hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời do UNESSCO phát động; tại Việt Nam nói chung, huyện Mê Linh nói riêng, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, khơi gợi cảm hứng, vun đắp khát vọng học tập của nhiều thế hệ, nhất là các em học sinh; qua đó góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của ngành giáo dục Huyện: Chất lượng Giáo dục - Đào tạo chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học, học sinh khá giỏi và học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng năm sau cao hơn năm trước; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư mở rộng, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm 67,9%; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; 18/18 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học; tỷ lệ xóa mù chữ đạt 100%.

Huyện Mê Linh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 - Ảnh 2.

Đ/c Lê Văn Khương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

Với chủ đề: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số", đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện kỳ vọng mỗi một người dân sẽ có những sáng tạo, những ứng dụng công nghệ số để góp phần vào sự thay đổi phương thức học tập, mô hình học tập, và để có những kết quả học tập hiệu quả hơn, phù hợp hơn với đặc thù của cá nhân cũng như cộng đồng nơi mình sinh sống.

Học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay đã không giới hạn việc học trong khuôn khổ không gian, thời gian nhất định, mà việc học tập đã được mở rộng ở mọi lúc, mọi nơi và việc học tập không phải chỉ diễn ra trong nhà trường, trong lớp học mà còn diễn ra trên nền tảng số, Internet, trên các thiết bị di động…, và tất cả mọi người dân đều có thể tham gia học tập đóng góp vào phong trào học tập suốt đời, xây dựng một xã hội học tập.

Huyện Mê Linh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 - Ảnh 3.

Đ/c Lê Văn Khương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu bấm nút khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Khương khẳng định, việc xây dựng xã hội học tập và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là chủ trương hết sức đúng đắn. Cả xã hội và người dân cần chung tay để việc học tập suốt đời được duy trì và tiến lên không ngừng, không chỉ dừng ở sự phát động trong một tuần lễ mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân phải học tập liên tục, suốt đời bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt được khoa học, kỹ thuật, công nghệ giúp làm việc, sản xuất kinh doanh hiệu quả; bản thân và gia đình có cơ hội làm giàu chính đáng.

Để thực hiện hiệu quả chủ đề "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn Huyện đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Huyện; các phòng, ban thuộc Huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện: Quán triệt sâu rộng chủ trương xây dựng xã hội học tập suốt đời tới toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân. Tạo điều kiện và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tự học tập liên tục, suốt đời bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt được khoa học, kỹ thuật, công nghệ giúp làm việc, sản xuất kinh doanh hiệu quả; bản thân và gia đình có cơ hội làm giàu chính đáng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về trách nhiệm xây dựng xã hội học tập; vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân tự nghiên cứu, học hỏi qua các nền tảng chuyển đổi số, ứng xử văn hóa trên môi trường mạng. Chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên dương, khen thưởng kịp thời tấm gương người tốt việc tốt về tinh thần xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Huyện Mê Linh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 - Ảnh 4.

Đ/c Bùi Văn Công - Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện phát biểu hưởng ứng tại buổi Lễ

Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời theo kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn Huyện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động dạy và học; chỉ đạo các nhà trường định hướng giúp các em học sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu tri thức của nhân loại một cách lành mạnh, an toàn trên môi trường mạng.

 Hội Khuyến học huy động các tập thể, cá nhân, các dòng họ, các gia đình tham gia đóng góp nguồn lực khuyến học, khuyến tài cho quê hương; đặc biệt quan tâm tới các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ để tiếp tục việc học. Có quy chế khen thưởng kịp thời để kịp thời động viên người học tham gia học tập và học tập suốt đời.

Các Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tốt lực lượng, xây dựng chương trình học tập cụ thể, phù hợp với địa phương để hỗ trợ đắc lực cho học viên. Huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng tủ sách cộng đồng phục vụ nhu cầu tìm hiểu tri thức của mọi người.

 Các đơn vị nhà trường tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong các đơn vị trường học. Phối hợp chặt chẽ với các trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức việc học tập suốt đời tại địa phương đạt hiệu quả, thực chất.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"./.


Thùy Phạm

Top