Huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ

11/07/2024 | 14:18

Chiều ngày 10/7/2024, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC cho các đồng chí là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Huyện; lãnh đạo UBND và Trưởng, phó Công an các xã, thị trấn.

Huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy Đảng, Chính quyền xây dựng, ban hành, triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch về tăng cường các biện pháp PCCC và CNCH. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân trong đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Huyện. Trên địa bàn Huyện xảy ra 08 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 13 triệu đồng.

Huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ- Ảnh 2.

Công an Huyện phổ biến một số điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Công an Huyện phổ biến một số điểm mới của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP gồm 07 Điều với 09 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể ngày 15/5/2024. So với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các nội dung quy định tại Nghị định số 50/2020/NĐ-CP đã bổ sung, chỉnh sửa các quy định về đối tượng, thủ tục, nội dung, kết quả, thẩm quyền trong thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC; thủ tục nghiệm thu và kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông và cá nhân,…

Bên cạnh đó, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã bổ sung, chỉnh sửa các quy định về việc xây dựng, thực tập phương án CNCH của cơ quan Công an; thủ tục đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH,….

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Công an Huyện thông báo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý theo dõi hoạt động PCCC.


Nguyễn Thu

Top