KINH TẾ - ĐÔ THỊ KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Bà con nông dân huyện Mê Linh tập trung chăm sóc lúa xuân
Ngày đăng 12/03/2020 | 17:27  | Lượt xem: 957

Do làm tốt công tác chỉ đạo cũng như có các giải pháp cụ thể nên đến nay, toàn huyện đã gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân năm 2020, đảm bảo đúng khung thời vụ tốt nhất. Để đảm bảo vụ xuân giành thắng lợi toàn diện, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân tập trung chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 4.500 ha lúa. cơ cấu giống chủ lực: Thiên ưu 8, Kim cương 111, RVT, T10, Bắc thơm số 7, HT1, HT9, TBR45, TBR225, Nàng Xuân, J02 đạt 50% diện tích; giống lúa truyền thống KD, Q5 giảm diện tích còn 40%, còn lại là nếp và các giống lúa khác. Để tạo điều kiện giúp nông dân gieo cấy lúa xuân thuận lợi, ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt khâu thời vụ, tạo mọi điều kiện để dự trữ nước, chủ động công tác phòng, chống hạn, chống rét cho cây trồng vụ xuân. Huyện kịp thời chỉ đạo các địa phương có biện pháp khắc phục, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất như: làm đất, lấy nước, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón… Từ đó đã giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ xuân. Do chủ động trong khâu thời vụ, các diện tích đã được bà con nông dân lấy nước, cày ải, tập trung huy động nhân lực ra đồng cấy lúa xuân. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân trong huyện đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân 2020. Vì vậy, đến đầu tháng 3/2020, toàn huyện đã gieo cấy cơ bản xong lúa xuân. Các xã hoàn thành gieo cấy lúa xuân sớm như: Thanh Lâm, Tam Đồng, Văn Khê, Tiến Thắng.

Bà con nông dân chăm sóc lúa xuân tại cánh đồng thôn Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm

Hiện tại, lúa xuân đang trong giai đoạn ra lá và đẻ nhánh. Đây cũng là thời kỳ rất quan trọng, quyết định không nhỏ đến năng suất của cây lúa sau này. Qua khảo sát thực tế của cơ quan chuyên môn, thì hiện nay toàn bộ diện tích lúa xuân đang sinh trưởng và phát triển tốt. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng của huyện làm tốt công tác điều tiết nước, phân bổ nguồn nước một cách hợp lý cho từng cánh đồng; vận động nhân dân nạo vét kênh mương, tích cực dẫn nước vào ruộng, duy trì mức nước hợp lý cho cây lúa và sử dụng nguồn nước tưới tiêu một cách tiết kiệm và hiệu quả. Chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa xuân như: tập trung làm cỏ, dẫn nước vào ruộng, bón thúc đợt 1; tuyên truyền khuyến cáo nông dân thực hiện “4 đúng” về BVTV, môi trường, kỹ thuật, thời gian chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Trạm BVTV huyện khuyến cáo bà con nông dân cần duy trì mức nước trong ruộng 2-3 cm đối với lúa mới cấy đến khi bén rễ hồi xanh, sau khi lúa bén rễ hồi xanh, bón thúc lần 1 và chủ động rút cạn nước sau bón 6-7 ngày. Bón phân thúc sớm khi lúa bén rễ hồi xanh, cần bón đủ theo nhu cầu của cây lúa, nên bón phân NPK đa yếu tố để đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tránh bón phân vào những ngày rét đậm nhiệt độ dưới 150C. Làm cỏ sục bùn, cần tiến hành làm cỏ sục bùn ngay sau khi đã bón thúc xong, để phá vàng, vùi phân sâu vào đất, giải phòng khí độc, tạo điều kiện sục oxy cho rễ nhanh phát triển. Tuy nhiên, hiện nay trên một số cánh đồng xuất hiện chuột phá hoại lúa xuân, do đó bà con nông dân cần tích cực theo dõi đồng ruộng, triển khai các biện pháp phòng trừ chuột hại. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp diệt chuột như đặt bẫy, dùng thuốc diệt chuột sinh học, bà con nông dân còn dùng bạt ni lông bao quanh đám ruộng và đào hang bắt chuột…

Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự chủ động của các ngành chức năng và nông dân trong việc chăm sóc lúa và chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, tin rằng, nông dân trong huyện sẽ giành thắng lợi trong vụ lúa xuân cả về năng suất và chất lượng./.

 

 

Thúy Hằng