KINH TẾ - ĐÔ THỊ KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hội nghị tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp
Ngày đăng 15/08/2019 | 17:51  | Lượt xem: 2931

Sáng ngày 15/8/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh. Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Xuân Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phùng Minh Chiến – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mê Linh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh, phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Giám đốc Công ty ĐTPT thủy lợi Mê Linh, Công ty Điện lực Mê Linh, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân; Trưởng các Trạm: Khuyến nông, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Hiện nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện khoảng 8.553,6 ha, trong đó diện tích trồng cây hàng năm (lúa, rau màu…) là 7.895,7 ha, diện tích trồng cây lâu năm (cây ăn quả) là 198,3 ha, diện tích đất rừng 8,7 ha, diện tích đất nuôi trồng thủy sản 423,7 ha, diện tích đất nông nghiệp khác 27,2 ha. Để phát triển kinh tế nông nghiệp, trong thời gian qua huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quy hoạch  xây dựng NTM, quy hoạch sản xuất để khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất thành các vùng chuyên canh tập trung; thực hiện dồn ghép ruộng đất để góp phần hình thành cánh đồng mẫu lớn, thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất giúp tăng năng suất, giải phóng sức lao động; tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, công tác hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo các vùng quy hoạch, công tác xây dựng thương hiệu, sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã được nông dân tiếp cận và bước đầu sử dụng một số công nghệ như công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất rau, hoa; sử dụng các chế phẩm sinh học trong xử lý đất và phòng trừ sâu bệnh hại; sử dụng các loại phân bón hữu cơ công nghệ tiên tiến trong sản xuất rau, hoa; sử dụng giống nuôi cấy mô,….Từ trong phát triển nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, các vùng chuyên canh tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt 1.661,5 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2010.

Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty ĐTPT Thủy lợi Mê Linh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện trong thời gian qua cũng gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Các đại biểu dự cũng đã trao đổi, thảo luận về tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện; đề cập những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện rà soát tổng thể hiện trạng các vùng sản xuất nông nghiệp; UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các hộ sản xuất nông nghiệp, các mô hình điển hình đã phát huy hiệu quả trên địa bàn để có kế hoạch, giải pháp khuyến khích hỗ trợ nhân dân và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Để chủ động và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND và UBND huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của năm 2020, định hướng trong 5 năm tiếp theo. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, UBND huyện báo cáo, trình HĐND huyện ban hành các nghị quyết để hỗ trợ về cơ chế chính sách trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là về hạ tầng nông thôn.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đối với ngành trồng trọt, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ theo năm; trên cơ sở đó hướng dẫn người nông dân lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng loại đồng đất. Có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân quy trình sản xuất từ giống, khoa học kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tưới tiêu, cách chăm sóc, thu hoạch sản phẩm, sơ chế biến sản  phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Quy hoạch, sắp xếp lại các vùng sản xuất rau, hoa, lúa, với mục tiêu xây dựng mỗi lĩnh vực trở thành một điểm đến hấp dẫn. Đối với ngành chăn nuôi, phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại; hỗ trợ người nông dân giống, kỹ thuật, quy trình chăm sóc; chế biến, truy suất nguồn gốc; tiêu thụ sản phẩm.

Để tháo gỡ khó khăn và phát triển thị trường nông nghiệp, đồng chí Bí thư Huyện ủy các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp huyện trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cần chủ động đi trước trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp; xây dựng các gói dịch vụ nông nghiệp hoàn chỉnh từ khâu chuẩn bị giống, quy trình sản xuất, phân bón, sơ chế, thị trường tiêu thụ, … tạo sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất. Lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp nổi bật để phát triển thành sản phẩm nông nghiệp mang đặc trưng, thế mạnh của huyện. Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, định hướng sản xuất phù hợp từ đó có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người nông dân sản xuất, đưa sản phẩm nông nghiệp của huyện tới tay người tiêu dùng với giá trị cao nhất; chú trọng xây dựng thương hiệu, hình ảnh, chuỗi giá trị cho sản phẩm.

Đối với các đơn vị hiệp quản có liên quan trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cần chủ động, năng động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là các hộ dân trong việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Các Trạm: Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp giúp đỡ bà con nông dân về công nghệ, quy trình sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi để gia tăng giá trị sản xuất.

Ngô Hà