KINH TẾ - ĐÔ THỊ KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Mê Linh triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày đăng 19/12/2019 | 17:30  | Lượt xem: 1391

Chiều ngày 19/12/2019, tại Hội trường huyện Mê Linh, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của huyện Mê Linh.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan hiệp quản trên địa bàn huyện; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyết tật, Hội Cựu TNXP, Hội NNCDDC Dioxin, Hội Người mù, Hội Đông y; Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập thuộc huyện.

Năm 2019, với sự quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo điều hành, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật: Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố giao (vượt 9 chỉ tiêu, hoàn thành 7 chỉ tiêu); kinh tế tiếp tục tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách vượt 14,9% chỉ tiêu Thành phố giao, tăng 11,7% so với cùng kỳ, đạt kết quả cao nhất trong nhiều năm qua; hạ tầng cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ; giải phóng mặt bằng tăng 5,8 lần, đấu giá quyền sử dụng đất tăng 2,4 lần, giải ngân vốn đầu tư xây dựng tăng 1,5 lần so với cùng kỳ; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường; việc giải quyết đất dịch vụ tiến triển theo hướng tích cực; xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đến nay cơ bản không còn hộ nghèo; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Giải quyết đơn thư được chú trọng, công tác dân vận chính quyền đạt kết quả tốt. Quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế mà UBND huyện cần tập trung chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới như sau: Sản xuất nông nghiệp không đạt kế hoạch và giảm so cùng kỳ, do dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, lan rộng gây thiệt hại lớn, nhân dân bỏ ruộng vụ Đông nhiều. Công tác vệ sinh môi trường từ tháng 8/2019 còn tồn đọng rác thải, do phát sinh khối lượng thu gom ngoài hợp đồng đã ký kết, năng lực nhà thầu còn hạn chế. Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án phát triển nhà ở chậm triển khai, do còn vướng mắc về quy hoạch và chủ yếu là năng lực của nhà đầu tư hạn chế. Từ đầu tháng 9, tình hình liên quan đến dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước diễn biến phức tạp, người dân phản đối gay gắt dự án. Việc giải quyết đơn thư và xử lý vi phạm cũ trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng còn chậm.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Thức – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đã công bố Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Mê Linh.

Đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, cũng như giai đoạn 2016-2025, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Tập trung, sát sao, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu của năm 2020. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu dự báo còn khó khăn như: Cơ cấu giá trị sản xuất, số làng văn hóa, số tổ dân phố văn hóa và giá trị ngành dịch vụ trong chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất theo ngành kinh tế. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường thu hút đầu tư vào huyện, nhất là đầu tư lĩnh vực nông nghiệp.

Chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế. Các đơn vị dự toán thực hiện tốt chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc chậm giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là những tháng đầu năm. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư để tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Định kỳ tháng, quý, huyện tổ chức giao ban xây dựng cơ bản để kiểm tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Tiếp tục rà soát cơ cấu bộ máy, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả của Đề án vị trí việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, trong đó thực hiện các giải pháp để duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao, không để chậm muộn, tồn đọng.

Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện.

Với tinh thần quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc huyện phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020./.

Ngọc Dũng