KINH TẾ - ĐÔ THỊ KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Mê Linh
Ngày đăng 13/06/2020 | 12:25  | Lượt xem: 601

Chiều ngày 12/6, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn Thành phố do đồng chí Hoàng Thị Huyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối NTM TP làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Mê Linh về kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2026-2020” đến hết quý II/2020.

Toàn cảnh buổi làm việc

Từ đầu năm 2020, cùng với việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn, huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung Chương trình 02-CTr/TU. Về kết quả, trong phát triển nông nghiệp, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại được quan tâm. Đến nay đã thực hiện chuyển đổi được 18,4 ha tại các xã: Vạn Yên, Tiến Thắng, Kim Hoa, Chu Phan, Tam Đồng; bước đầu trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn.

Về xây dựng NTM, đến nay, huyện Mê Linh có 14/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 87,5%; 2 xã chưa đạt gồm: Tam Đồng và Tự Lập. Thời gian qua, 2 xã đã tranh thủ mọi nguồn lực tập trung cho công tác xây dựng NTM. Hiện nay, 2 xã Tự Lập và Tam Đồng đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình UBND Thành phố thẩm định, phê duyệt xã đạt chuẩn NTM. Về kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện hiện đạt 07/09 tiêu chí huyện NTM, gồm các tiêu chí: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; sản xuất; an ninh trật tự xã hội; chỉ đạo xây dựng NTM. Còn lại 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí: Y tế - Văn hóa – Giáo dục và tiêu chí môi trường.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Mê Linh tập trung chỉ đạo gieo trồng hết phần diện tích không để diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, chuyển đổi mạnh cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao. Phấn đấu năm 2020, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 2,2%; giá trị sản phẩm nông nghiệp thu hoạch thực tế trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 170 triệu đồng/ha. Về xây dựng NTM, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn huyện bàn giao và đưa vào sử dụng đặc biệt đối với các dự án trường học, đường giao thông trục chính, giao thông nội đồng tại xã Tam Đồng và Tự Lập, nhằm hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để trình Thành phố thẩm tra, chấm điểm trong quý II năm 2020. Tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí nhằm nâng cao các tiêu chí đối với 02 xã đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 là Đại Thịnh và Liên Mạc và hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu đưa huyện đạt huyện NTM trong năm 2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao đời sống nông dân. Phấn đấu đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người cư dân nông thôn đạt 50 triệu/người/năm, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 65%, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 80%.

Đ/c Hoàng Thị Huyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối NTM TP phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Huyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối NTM TP đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, đặc biệt trong bối cảnh Mê Linh phải thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch, thực hiện cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí  đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình 02-CTr/TU; ngay sau Đại hội, các xã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 02 của địa phương để kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ của 2 xã Tam Đồng và Tự Lập để trình UBND Thành phố thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM trong quý III năm 2020. Rà soát các tiêu chí, bố trí nguồn vốn, vận động nhân dân thực hiện đối với các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của 2 xã Liên Mạc, Đại Thịnh; các tiêu chí huyện NTM để đạt huyện NMT theo kế hoạch.

                                                                             Ngô Hà