Bộ máy tổ chức

Đại biểu Hội đồng nhân dân

19/01/2022 | 14:19

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Trọng Bằng

Chính trị viên BCHQS huyện

2

Ông Nguyễn Văn Công

(Đại đức Thích Thanh Công)

3

Ông Lê Sỹ Cường

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

4

Ông Nguyễn Công Đinh

5

Ông Phạm Thành Đô

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện 

6

Bà Phạm Thị Dung

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

7

Ông Đỗ Sỹ Dũng

Phó Trưởng công an huyện

8

Bà Bùi Thị Ánh Dương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

9

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chánh Văn phòng Huyện Ủy

10

Ông Nguyễn Văn Hán

11

Ông Vũ Văn Hào

12

Ông Lỗ Xuân Hòa

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

13

Ông Trần Thanh Hoài

Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Bà Trần Thị Thu Hồng

15

Bà Trần Thị Hương

16

Ông Lê Văn Khương

Phó Chủ tịch UBND huyện

17

Bà Lê Thị Lan

18

Bà Lê Thị Luyến

19

Ông Nguyễn Đức Mạnh

Phó Bí thư Đảng ủy Xã Tự Lập

20

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện

21

Bà Trịnh Thị Hồng Ngân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

22

Bà Đỗ Thị Ngọc

23

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

24

Ông Nguyễn Trọng Phan

Trưởng phòng Kinh tế huyện

25

Ông Nguyễn Văn Phương

26

Ông Nguyễn Hồng Sơn

27

Ông Hoàng Văn Tân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

28

Ông Trần Anh Tân

29

Ông Hà Minh Thuấn

Chủ tịch HĐND xã Thanh Lâm

30

Ông Đinh Ngọc Thức

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

31

Ông Nguyễn Đức Tình

32

Ông Đỗ Đăng Toản

Phó Ban KT-XH HĐND huyện

33

Ông Bùi Quốc Tuấn

Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh

34

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

35

Ông Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND huyện

Top