LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 48 năm 2019 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 25/11/2019 | 09:30  | Lượt xem: 54
Lịch công tác tuần 48 năm 2019 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 47 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 18/11/2019 | 10:00  | Lượt xem: 27
Lịch công tác tuần 47 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 46 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 11/11/2019 | 09:00  | Lượt xem: 43
Lịch công tác tuần 46 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 45 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 04/11/2019 | 09:30  | Lượt xem: 28
Lịch công tác tuần 45 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 44 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:30  | Lượt xem: 37
Lịch công tác tuần 44 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 43 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 21/10/2019 | 10:00  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần 43 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 42 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 14/10/2019 | 09:00  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần 42 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 41 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:00  | Lượt xem: 205
Lịch công tác tuần 41 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 40 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 30/09/2019 | 10:00  | Lượt xem: 383
Lịch công tác tuần 40 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:30  | Lượt xem: 364
Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 16/09/2019 | 09:00  | Lượt xem: 429
Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 37 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 09/09/2019 | 04:49  | Lượt xem: 377
Lịch công tác tuần 37 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 36 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 03/09/2019 | 09:00  | Lượt xem: 458
Lịch công tác tuần 36 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 35 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 26/08/2019 | 09:30  | Lượt xem: 376
Lịch công tác tuần 35 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 34 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/08/2019 | 09:00  | Lượt xem: 262
Lịch công tác tuần 34 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh