LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 42 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 14/10/2019 | 09:00  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần 42 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 41 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:00  | Lượt xem: 184
Lịch công tác tuần 41 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 40 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 30/09/2019 | 10:00  | Lượt xem: 367
Lịch công tác tuần 40 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:30  | Lượt xem: 355
Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 16/09/2019 | 09:00  | Lượt xem: 415
Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 37 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 09/09/2019 | 04:49  | Lượt xem: 360
Lịch công tác tuần 37 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 36 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 03/09/2019 | 09:00  | Lượt xem: 436
Lịch công tác tuần 36 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 35 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 26/08/2019 | 09:30  | Lượt xem: 358
Lịch công tác tuần 35 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 34 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/08/2019 | 09:00  | Lượt xem: 240
Lịch công tác tuần 34 năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh