LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 32 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 03/08/2020 | 08:00  | Lượt xem: 294
Lịch công tác tuần 32 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 31 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 27/07/2020 | 08:30  | Lượt xem: 209
Lịch công tác tuần 31 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 30 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 20/07/2020 | 08:00  | Lượt xem: 167
Lịch công tác tuần 30 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 29 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:30  | Lượt xem: 188
Lịch công tác tuần 29 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 28 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 06/07/2020 | 09:00  | Lượt xem: 213
Lịch công tác tuần 28 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 27 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:30  | Lượt xem: 199
Lịch công tác tuần 27 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 26 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 22/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 149
Lịch công tác tuần 26 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 25 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 15/06/2020 | 08:30  | Lượt xem: 109
Lịch công tác tuần 25 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 24 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 08/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 123
Lịch công tác tuần 24 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 23 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 01/06/2020 | 08:30  | Lượt xem: 167
Lịch công tác tuần 23 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 22 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 25/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 118
Lịch công tác tuần 22 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 21 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 143
Lịch công tác tuần 21 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 11/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 114
Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 19 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 04/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 168
Lịch công tác tuần 19 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 18 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 27/04/2020 | 08:30  | Lượt xem: 101
Lịch công tác tuần 18 năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 17 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 20/04/2020 | 08:00  | Lượt xem: 141
Lịch công tác tuần 17 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 16 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 13/04/2020 | 08:30  | Lượt xem: 122
Lịch công tác tuần 16 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 15 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 06/04/2020 | 08:30  | Lượt xem: 127
Lịch công tác tuần 15 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 14 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 30/03/2020 | 08:30  | Lượt xem: 157
Lịch công tác tuần 14 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Lịch công tác tuần 13 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 23/03/2020 | 08:30  | Lượt xem: 156
Lịch công tác tuần 13 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh
Hiển thị 1 - 20 trong 51 kết quả.