Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và công tác tuyền truyền miệng

27/03/2024 | 08:45

Sáng 26/3/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và công tác tuyên truyền miệng; triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định hướng công tác tuyên truyền tháng 4/2024.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và công tác tuyền truyền miệng- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Dự khai mạc đồng chí Trần Thị Hoa - Phó Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Đỗ Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện và trên 100 học viên là báo cáo viên; tổ trưởng các tổ tuyên truyền, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được đồng chí Trần Thị Hoa - Phó Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Đỗ Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện truyền đạt một số kiến thức và kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng; kỹ năng thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng, phương pháp truyền đạt Nghị quyết của Đảng; một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4/2024.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và công tác tuyền truyền miệng- Ảnh 2.

Đ/c Trần Thị Hoa - Phó Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm năng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn Huyện. Đồng thời, giúp đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở và lực lượng tuyên truyền viên của cấp ủy cơ sở Đảng nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác tuyên giáo và công tác tuyên truyền miệng, từ đó vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Trung tâm Chính trị Huyện

Top