Mê Linh: Hiệu quả từ công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

09/11/2022 | 11:05

Thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp Huyện và cấp xã với Nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyện Mê Linh xác định, thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân chính là góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Mê Linh: Hiệu quả từ công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân - Ảnh 1.

Thường trực Huyện ủy đối thoại với ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện

Làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại là để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, phản ánh của Nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm; nắm bắt và phát hiện những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở. Qua đó, đề ra phương pháp chỉ đạo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội. Mặt khác, thông qua tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền kịp thời tiếp nhận được những phản ánh đa chiều đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có những điều chỉnh kịp thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong Huyện được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ Huyện đến cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy về "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội"; đồng thời, giao trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện phụ trách địa bàn kịp thời đôn đốc việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền ở các xã, thị trấn.

Mê Linh: Hiệu quả từ công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân - Ảnh 2.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức 01 đến 02 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt dư luận trong Nhân dân để lựa chọn nội dung tiếp xúc, đối thoại mà Nhân dân quan tâm, chú trọng việc tiếp xúc, đối thoại những đơn vị có nhiều vấn đề tiềm ẩn phát sinh; những đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Cùng với đó, chỉ đạo Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội để kịp thời giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và có ý kiến phản biện, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 18 xã, thị trấn đã tích cực tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân các thôn, tổ dân phố, mỗi đơn vị tổ chức 01 đến 02 cuộc/năm, qua đó đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ, giải đáp những thắc mắc của người dân từ cơ sở.

Kết quả từ 01/01/2020, đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 129 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với Nhân dân, trong đó: Cấp huyện tổ chức được 10 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; cấp xã tổ chức được 119 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Tại các hội nghị, đã tiếp nhận 1.145 lượt ý kiến phản ánh, đề nghị của Nhân dân về tất cả các lĩnh vực. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân đều được tiếp thu đầy đủ, khách quan, phần lớn các ý kiến đã được trao đổi, giải trình trực tiếp tại hội nghị để người dân hiểu, thông suốt; các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, ý kiến cần cần thêm thời gian giải quyết đều được tiếp thu đầy đủ và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, khi có kết quả sẽ thông tin kịp thời đến Nhân dân. Qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, bức xúc nảy sinh của người dân từ cơ sở, trên địa bàn Huyện không để xảy ra "điểm nóng" nào. Từ kết quả đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, người dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Chính quyền các cấp.

Cùng với công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng được cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bí thư cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.Từ 01/01/2020 đến nay, Huyện đã tổ chức 1763 lượt lượt công dân. Trong đó, tiếp định kỳ 907 lượt; tiếp thường xuyên 856 lượt. Tiếp nhận 649 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gồm 32 đơn tố cáo, 33 đơn khiếu nại, 584 đơn phản ánh, kiến nghị; đã giải quyết 536/649 đơn, đạt 82,59%. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân chủ yếu tập trung về lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường, chế độ, chính sách... Qua việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được lắng nghe, ghi nhận những ý kiến phản ánh, nắm được nhiều thông tin; những khó khăn, vướng mắc của người dân, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân và người dân đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu của tình hình đời sống xã hội, không để nảy sinh những vấn đề búc xúc, kéo dài trong Nhân dân.

Có thể khẳng định, công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Huyện trong những năm qua đã phát huy hiệu quả tích cực, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thông qua việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, việc nắm bắt thông tin toàn diện, việc ban hành các chủ trương trong công tác lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống; phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh


Nguyễn Thu

Top