Mê Linh phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

25/06/2024 | 15:21

Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh đã và đang giúp các hộ khó khăn và các đối tượng chính sách có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh, đến hết 31/5/2024, tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn là 624.315 triệu đồng với trên 10.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 60.544 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 10.9 %. Một số xã có doanh số cho vay cao như: Xã Tự Lập 10.470 triệu đồng, xã Đại Thịnh 10.340 triệu đồng, xã Thạch Đà 9.420 triệu đồng, xã Tiến Thịnh 9.380 triệu đồng,...

Mê Linh phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách- Ảnh 1.

NHCSXH huyện Mê Linh giải ngân vốn vay tại xã Tự Lập.

Nguốn vốn đã cho 2.798 lượt khách hàng vay vốn, trong đó 1.652 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, 1.146 lượt hộ xây mới, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Dư nợ bình quân đạt 62.4 triệu đồng;...

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho các đối tượng thụ hưởng có thêm điều kiện mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Nhiều hộ có vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, trang trải chi phí học tập cho con em,…

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2024, NHCSXH huyện Mê Linh đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND Huyện, Ban Đại diện Hội đồng quản trị ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách và các hoạt động liên quan trên địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, các Hội đoàn thể Huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu triển khai công tác thông tin tuyên truyền, tập trung phổ biến các chính sách mới và kết quả thực hiện công tác ủy thác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Huyện; phối hợp Công an các xã, thị trấn rà soát nhu cầu, triển khai cho vay đối với các trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2024/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ;...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, NHCSXH huyện Mê Linh tiếp tục tham mưu UBND Huyện, Ban Đại diện Hội đồng quản trị phân bổ chỉ tiêu tín dụng sát với nhu cầu của từng xã, thị trấn. Đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác, việc sử dụng vốn của khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn,.. Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tính dụng chính sách trên địa bàn….


Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh

Top