Mê Linh: Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới

20/06/2024 | 16:48

Sáng ngày 20/6/2024, Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới" gắn với phong trào xây dựng mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt"; quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới".

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Chi bộ thuộc các Đảng bộ các xã, thị trấn;..

Mê Linh: Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Tính đến tháng 5/2024, Đảng bộ huyện Mê Linh có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 9.255 đảng viên, sinh hoạt tại 311 Chi bộ khối xã, thị trấn; 48 Chi, Đảng bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 58 Chi, Đảng bộ khối doanh nghiệp.

Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới" (Đề án số 11- ĐA/TU), Ban thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Đề án. Hằng năm, Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư Chi bộ trên địa bàn Huyện. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tham dự sinh hoạt tại các Chi bộ cơ sở;…

Mê Linh: Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới- Ảnh 2.

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Minh Hải báo cáo tại hội nghị.

Kết quả, sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU gắn với phong trào xây dựng mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt Chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ dần được nâng lên. Đến nay, 100% Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng, thực hiện đầy đủ các bước quy trình sinh hoạt Đảng, 90% Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng tăng (khối xã, thị trấn trung bình đạt 85%; khối cơ quan hành chính đạt 100%);...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy đề nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ, lựa chọn chuyên đề phù hợp, sát nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường hình thức sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề đảm bảo mỗi quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề một lần. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên trong việc tham dự sinh hoạt với các Chi bộ tại địa bàn được phân công phụ trách;….

Mê Linh: Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới- Ảnh 3.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm đã quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới".

Quy định số 144-QĐ/TƯ nêu rõ 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: Một là, yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Hai là, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Ba là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bốn là, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Năm là, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, Quy định số 144-QĐ/TƯ là "cẩm nang" trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Sự ra đời của Quy định số 144-QĐ/TƯ xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn; là ý Đảng đã hợp với lòng dân; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Để thực hiện tốt Quy định số 144-QĐ/TƯ, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện cần gắn với triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội", qua đó, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện./.


Nguyễn Tuyền - Phạm Tuấn

Top