Mê Linh: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

16/05/2024 | 09:04

Sáng ngày 15/5/2024, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Công ty Tư vấn và Công nghệ Quốc tế - INCOTECH tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách ISO các phòng chuyên môn thuộc UBND Huyện, UBND các xã, thị trấn.

Mê Linh: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty Tư vấn và Công nghệ Quốc tế - INCOTECH đã giới thiệu các nội dung: Mục đích, ý nghĩa của việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; giới thiệu tổ chức ISO và ISO 9001:2015; trình tự các bước duy trì, cải tiến ISO; hướng dẫn duy trì, cải tiến hệ thống tài liệu, quy trình theo TCVN ISO; hướng dẫn đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO; hướng dẫn khắc phục sau đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo và công bố mở rộng, thu hẹp và hoàn thiện bộ hồ sơ duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban chỉ đạo ISO huyện Mê Linh Lê Văn Khương: Năm 2024, các thủ tục hành chính cấp Huyện, cấp xã của Huyện đã có sự thay đổi, đặc biệt là thủ tục hành chính ủy quyền từ cấp Thành phố về cấp Huyện, từ cấp Huyện về phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Vì vậy, hệ thống quản lý chất lượng cũng có sự thay đổi về phạm vi áp dụng, quy trình giải quyết trên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Thông qua tập huấn giúp các phòng chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hệ thống hóa quy trình xử lý công việc theo hướng khoa học, hợp lý; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Đồng thời giúp cán bộ, công chức thực hiện công việc một cách khoa học, hợp lý; giúp kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan Nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Huyện và các xã, thị trấn./.


Tuyền Nguyễn

Top