Mê Linh tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Huyện

25/05/2023 | 18:00

Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống điều hành và quản lý văn bản iOffice cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Top