Mê Linh tham dự hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024 | 15:57

Sáng ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương;...

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, Thành ủy và các điểm cầu cấp Huyện, cấp xã với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Mê Linh tham dự hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mê Linh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mê Linh có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện; trưởng, phó các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Huyện. Tại điểm cầu xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Quy định số 144-QĐ/TW cụ thể hóa kết luận số 21-KL/TW của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Quy định số 144-QĐ/TW gồm 5 điều với 19 nội dung nêu rõ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Mê Linh tham dự hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Chỉ thị số 35-CT/TW định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Chỉ thị số 35-CT/TW đề ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Đối với Quy định 144-QĐ/TW, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cần nâng cao nhận thức, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 144-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm chắc, hiểu sâu các nội dung Quy định, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa". Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu, tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng.  

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình Đại hội; lựa chọn, giới thiệu, bầu cử cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng;.../.

Nguyễn Tuyền

Top