Mê Linh tích cực triển khai các giải pháp ứng dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt và công tác chuyển đổi số

23/05/2024 | 19:20

Chiều ngày 22/5/2024, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua phương tiện không dùng tiền mặt và kiểm tra, đánh giá việc triển khai các mô hình trong chuyển đổi số điển hình trên địa bàn Huyện. Đồng chí Lê Văn Khương - Phó chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan; các Hội đoàn thể Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;…

Mê Linh tích cực triển khai các giải pháp ứng dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt và công tác chuyển đổi số- Ảnh 1.

Đồng chí Lê Văn Khương - Phó chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại hội nghị

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 20/5/2024, UBND Huyện Mê Linh đã ban hành kế hoạch số 208/KH-UBND về triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Huyện. Đây là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi. Chi trả không dùng tiền mặt trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực.

Tính đến ngày 22/5/2024, trên địa bàn Huyện Mê Linh tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đăng ký nhận qua ATM là 64,96% (3.263/5023 người). Một số đơn vị thực hiện tốt như: UBND thị trấn Chi Đông (95,06%), UBND xã Tự Lập (87,5%), UBND xã Tráng Việt (84,56%)…

Mê Linh tích cực triển khai các giải pháp ứng dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt và công tác chuyển đổi số- Ảnh 2.

Thượng tá Trần Thanh Tùng - Phó trưởng Công an huyện báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai các giải pháp ứng dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt và kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn Huyện trong 5 tháng đầu năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Khương - Phó chủ tịch UBND Huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các đối lượng thụ hưởng chính sách BHXH nâng cao nhận thức về lợi ích, hiểu và đồng thuận trong việc thực hiện đăng ký nhận, lĩnh tiền chế độ theo hình thức chi trả không dùng tiền mặt. Đồng thời đề nghị BHXH Huyện chủ trì, phối hợp Công an Huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH lập tài khoản ngân hàng; rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH để phục vụ công tác chi trả không dùng tiền mặt…

Đối với UBND các xã, thị trấn cần chủ động phối hợp với các ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, nhằm thực hiện có hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ trên địa bàn Huyện. Phấn đấu đạt trên 90% đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản, về chỉ tiêu được giao trước ngày 28/5/2024…

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Khương cũng chủ trì cuộc họp kiểm tra, đánh giá việc triển khai các mô hình trong chuyển đổi số. Cụ thể đối với 5 mô hình được Thành phố chỉ đạo trong đó có 02 mô hình đề nghị UBND Thành phố cho phép chưa triển khai, 03 mô hình đang xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Đồng chí Phó chủ tịch UBND Huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện, UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình được phân công tại Kế hoạch 168/KH-UBND của UBND Huyện. Gửi báo cáo tiến độ thực hiện về UBND Huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 26 hàng tháng.

Đồng chí Phó chủ tịch Huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan; các Hội đoàn thể Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng chung tay, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, để người dân ở bất kỳ đâu đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng, an toàn các dịch vụ công trên địa bàn Huyện. /.


Tin Nguyễn

Top