Mê Linh: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng

15/03/2023 | 14:17

Sáng ngày 14/3/2023, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) cho cộng đồng và thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ- HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng - Phó Đội trưởng đội công tác phòng cháy, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội; Trưởng các phòng, ban, ngành của Huyện; các cán bộ, chiến sĩ Công an Đội PCCC & CNCH Công an Huyện; đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Mê Linh: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng - Ảnh 1.

Đ/c Trần Thanh Hoài- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Công an Huyện đã thông qua Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng và quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi luật PCCC có hiệu lực.

Theo đó, vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân"; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Theo kế hoạch, Huyện sẽ duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của Bộ Công an xong trước ngày 20/6/2023. Các mô hình "Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC", "Cụm liên kết Làng nghề an toàn PCCC", "Cụm liên kết an toàn PCCC trong Khu/Cụm công nghiệp", Cụm liên kết an toàn PCCC rừng triển khai và đưa vào hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Huyện đặt ra chỉ tiêu trước ngày 20/6/2023, 100% hộ gia đình sản xuất kinh doanh có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH. Năm 2024, 50% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn Huyện có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH và đạt 100% vào năm 2025.

Mê Linh: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng - Ảnh 2.

Đ/c Ngô Tiến Long - Phó Trưởng Công an Huyện báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi luật PCCC có hiệu lực, ngày 14/11/2022 UBND Huyện ban hành kế hoạch số 342/KH - UBND.

Kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn về PCCC, khắc phục tình trạng công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đua vào hoạt động trước Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Từng bước di chuyển các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người, đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch xây dựng, phát triển của Huyện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ và áp dụng biện pháp xử lý đối với 100% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người trên địa bàn Huyện.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan cần xác định rõ vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC & CNCH, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm với những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch; việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như công tác tập huấn về PCCC; huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn. Đồng thời nêu lên sự cần thiết cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác PCCC; các cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong triển khai thực hiện kế hoạch...

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác PCCC trên địa bàn Huyện luôn được các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo, công tác PCCC cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên trước những diễn biến của tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố diễn ra phức tạp, khó lường, nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để thực hiện tốt công tác PCCC & CNCH, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung:

Đối với triển khai Kế hoạch số 53 ngày 16/02/2023 của UBND TP Hà Nội: Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác về PCCC trên địa bàn, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng trong xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công ty, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia PCCC; phấn đấu từ nay đến trước ngày 30/6/2023 hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao tại Kế hoạch số 53.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Thanh Hoài yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số của HĐND Thành phố, Kế hoạch số 273 ngày 24/10/2022 của UBND Thành phố, Kế hoạch số 342 ngày 14/11/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 05; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan với Công an Huyện; đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn Huyện, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Giao Công an Huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở, chủ đầu tư khắc phục các tồn tại về PCCC theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết không thực hiện đúng cam kết; trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư lập kế hoạch, khảo sát, lập dự toán kinh phí, cam kết lộ trình, thời gian thực hiện, lập phương án xử lý trình UBND huyện phê duyệt (xong trước ngày 15/4/2023),.

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Công an Huyện phân loại đối tượng thuộc nguồn ngân sách, tham mưu UBND Huyện đề xuất Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện khắc phục tồn tại về PCCC tại các cơ sở thuộc nguồn vốn ngân sách cấp Huyện theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 31/3/2023.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến 36 dự án xây dựng lại, cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05 trên địa bàn có nguồn vốn đầu tư ngân sách trình UBND Huyện phê duyệt đảm bảo chỉ tiêu, lộ trình được giao

Phòng Văn hoá - Thông tin phối hợp Công an Huyện và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, UBND các xã, thị trấn theo dõi, đôn đốc việc tổ chức khắc phục đối với các công trình di tích lịch sử trên địa bàn quản lý không đảm bảo đủ điều kiện về PCCC.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp với Công an Huyện đăng tải công khai danh sách các công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05 trên địa bàn Huyện trên Cổng thông tin điện tử của UBND Huyện (hoàn thành xong trước ngày 30/3/2023)

UBND các xã, thị trấn rà soát các cơ sở theo phụ lục 04 nghị định số 136 ngày 24/12/2020 thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết chưa được phê duyệt tại Quyết định số 214 ngày 13/01/2023 của UBND Huyện. Không để xảy ra tình trạng bỏ sót, lọt cơ sở, sai đối tượng hoặc trùng lặp cơ sở. Báo cáo UBND Huyện kết quả rà soát trước ngày 30/3/2023 (qua Công an huyện). Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục các tồn tại về PCCC, những cam kết thực hiện của các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05 trên địa bàn quản lý.

Để công tác PCCC & CNCH trên địa bàn Huyện được đảm bảo đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Khi xẩy ra cháy trên địa bàn, lãnh đạo UBND cấp xã phải có mặt tại hiện trường và có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy./.


Nguyễn Thu

Top