Niêm yết hồ sơ công khai đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất lần đầu tại thôn Vạn Phúc Xuyên, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (ông Trần Minh Chiến, thôn Vạn Phúc Xuyên) )

15/09/2022 | 09:01

Ngày 15/9/2022, UBND xã Vạn Yên ban hành Thông báo số 83/TB-UBND về niêm yết hồ sơ công khai đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất lần đầu tại thôn Vạn Phúc Xuyên, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (ông Trần Minh Chiến, thôn Vạn Phúc Xuyên) )

Nội dung chi tiết thông báo 

Top