QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
Ngày đăng 15/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 524

Trên địa bàn huyện Mê Linh có khoảng 1.600 ha đất bãi.

Nhằm quản lý và khai thác hiệu quả vùng đất bãi, đặc biệt là vùng đất còn lại sau khi được UBND Thành phố giao cho các tổ chức quản lý khai thác khoáng sản; UBND huyện đã thực hiện Dự án đo đạc khảo sát quy hoạch vùng đất bãi. Đến nay dự án đã hoàn thành, dự kiến sẽ đưa vào khai thác sử dụng trong quý III/2019.

Hiện nay, việc quản lý khai thác cát đang là vấn đề phức tạp, “nóng bỏng” được xã hội quan tâm. Xác định trách nhiệm của UBND các cấp trong việc quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, UBND huyện đã ban hành các Văn bản chỉ đạo: Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND thành phố chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện. Ngày 09/5/2018, UBND huyện Mê Linh có Văn bản số 2071/UBND-TNMT về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Mê Linh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; theo dõi kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi khai thác đất, cát trái phép, lập bến bãi tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp, kiểm tra, xử lý các vi phạm; thu hồi các văn bản, hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền để các doanh nghiệp, cá nhân khai thác cát, xử dụng bến bãi trái phép; Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện, báo cáo các vi phạm về khai thác đất, cát, sỏi trên địa bàn quản lý; Đối với cấp huyện đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các ngành Tài nguyên và Môi trường, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các xã tích cực vào cuộc, do vậy đã hạn chế rất nhiều các vi phạm trong việc quản lý, khai thác khoáng sản.