Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường: Mầm non, Tiểu học công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

19/01/2023 | 13:10

Ngày 18/01/2023 UBND huyện Mê Linh ra Quyết định số 341/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường: Mầm non, Tiểu học công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Quyết định 

Top