Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo

04/08/2022 | 14:58

Ngày 27/5/2022 UBND huyện Mê Linh ra Quyết định Số: 2216/ QĐ-UBND ra Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết Quyết định 

Top