Tăng kiểm tra, bớt khuyết điểm

09/05/2022 | 19:23

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa những sai phạm tại cơ sở, thời gian qua, Huyện ủy Mê Linh không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tăng kiểm tra, bớt khuyết điểm - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác "Kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm…", hằng năm, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vu Huyện ủy quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản mới, quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tới cán bộ, đảng viên. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 06 của Huyện ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2025"; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"’ Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về "Những điều đảng viên không được làm" đối với 03 tổ chức đảng và 08 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn 09 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn về công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với 18 xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin; đã thành lập 01 Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên; 01 Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các kết luận, quyết định, thông báo sau thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đúng quy trình, quy định. 3 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy nhận và chỉ đạo giải quyết 48 đơn (tăng 03 đơn so với cùng kỳ); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận và xem xét 05 đơn kiến nghị (giảm 01 đơn so với cùng kỳ). Kết quả, chuyển 03 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; 01 đơn đang xem xét, giải quyết,..

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Việc thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy các cấp và Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét xử lý công minh, chính xác, kịp thời, các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm; đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền; không xảy ra khiếu nại thi hành kỷ luật Đảng.

Quá trình kiểm tra, Ủy ban kiểm tra, cấp ủy các cấp cũng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, nâng cao tác dụng phòng ngừa; khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của Thành phố về công tác kiểm tra giám sát; thực hiện tốt việc phân công các đảng ủy viên phụ trách, theo dõi công tác kiểm tra giám sát ở các chi bộ.

 Chú trọng kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ sở, nhiệm kỳ 2021- 2025.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm; Tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; việc mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch.

Xem xét, xử lý kịp thời đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo khách quan, công tâm. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc khắc phục kịp thời những khuyết điểm, tồn tại chỉ ra sau kiểm tra, giám sát.

 Đồng thời, quan tâm bố trí, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn…./.


Nguyễn Tuyền

Top