Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi đông, huyện Mê Linh

08/07/2022 | 13:27

Ngày 07/07/2022 Trung tâm phát triển Quỹ đất ra thông báo số 23/TB-PTQĐ về Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi đông, huyện Mê Linh

Xem chi tiết thông báo 

Top