Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2022

11/01/2023 | 16:11

Ngày 11/01/2023 UBND Huyện Mê Linh ra Thông báo số 133/TB-HĐTD Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 

Top