Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

30/09/2022 | 16:04

Ngày 29/9/2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 831- TB/HU Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Xem chi tiết Thông báo 

Top