Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 4); thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng (đợt 5), huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

16/05/2024 | 10:31

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 4); thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng (đợt 5), huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Top