Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 8)

10/06/2024 | 17:22

Nội dung Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 8)

Top