Thông báo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5672/QĐ-HĐTD ngày 08/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh

28/09/2023 | 10:18

Chi tiết Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5672/QĐ-HĐTD ngày 08/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh về việc phê duyệt danh mục nội dung và tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường: THCS, Tiểu học công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2023

Xem Thông báo Quyết định 

 

Top