Thông báo Tài liệu và nội dung ôn tập tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

10/05/2022 | 16:48

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Mê Linh HĐTD LĐHĐ làm nhân viên nấu ăn năm 2022 ra thông báo số 295/TB-HĐTD Tài liệu và nội dung ôn tập tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 

Top