Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

16/11/2022 | 16:15

Ngày 14/11/2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 3016 V/v Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

Xem chi tiết thông báo 

Top