Thông báo V/v tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành quyết định Tạm đình chỉ hoạt động

02/12/2022 | 10:20

Ngày 02 tháng 12 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 3253 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành quyết định Tạm đình chỉ hoạt động

Xem chi tiết Thông báo 

Top