Thông báo V/v tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động

06/12/2022 | 11:05

Ngày 05 tháng 12 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 3278 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Xem chi tiết Thông báo 

Top