Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả Sông Hồng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

05/07/2024 | 14:51

Nội dung Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả Sông Hồng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

Top