Thông báo về việc hướng dẫn Đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

22/06/2022 | 16:41

Ngày 17 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 ra thông báo Số 703/TB-HĐTT Về việc hướng dẫn Đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 

Top