Thông báo Về việc thay đổi thời gian phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

02/07/2024 | 09:49

Nội dung Thông báo Về việc thay đổi thời gian phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Top