Thông báo Về việc tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện Mê Linh đối với 03 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản, cây trồng trên đất thu hồi vào dự án

05/08/2022 | 14:31

Ngày 4/8/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo Số 818/TB-BCC Về việc tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện Mê Linh đối với 03 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản, cây trồng trên đất thu hồi vào dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top