Thông báo

Thông báo Về việc thưc hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với 01 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc thưc hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với 01 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Chi tiết Thông báo Về việc thưc hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với 01 hộ gia đình (đồng quyền sử dụng đất) chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

02/10/2023 | 10:51

Thông báo V/v niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thông báo V/v niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Chi tiết Thông báo V/v niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

30/09/2023 | 17:10

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 74 thửa đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 74 thửa đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chi tiết Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 74 thửa đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

28/09/2023 | 17:13

Thông báo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5672/QĐ-HĐTD ngày 08/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh

Thông báo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5672/QĐ-HĐTD ngày 08/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh

Chi tiết Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5672/QĐ-HĐTD ngày 08/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh về việc phê duyệt danh mục nội dung và tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường: THCS, Tiểu học công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2023

28/09/2023 | 10:18

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Chi tiết Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

27/09/2023 | 15:02

Thông báo Hội nghị tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thông báo Hội nghị tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thông báo Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

22/09/2023 | 10:04

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chi tiết thông tin Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

22/09/2023 | 08:23

Thông báo về việc thống nhất mức thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện

Thông báo về việc thống nhất mức thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện

Chi tiết về việc thống nhất mức thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện

22/09/2023 | 08:22

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Chi tiết kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

22/09/2023 | 08:17

Sơ đồ phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2023

Sơ đồ phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2023

Chi tiết sơ đồ phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2023

20/09/2023 | 14:21

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chi tiết Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

18/09/2023 | 09:09

Top