Thông báo

Chị thị Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Chị thị Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 10/5/2022, Huyện ủy Mê Linh ra Chỉ thị số 15- CT/HU Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

17/05/2022 | 14:50

Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

UBND huyện Mê Linh – Hội đồng tuyển dụng LĐHĐ làm nhân viên nấu ăn năm 2022 ra thông báo Số 301 về việc Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

17/05/2022 | 08:15

Kế hoạch Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “thăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh

Kế hoạch Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “thăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Kế hoạch số 143/KH-UBND Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “thăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

16/05/2022 | 10:15

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 11/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp Danh số 5 – Quốc gia ra thông báo số 242/2022/TB Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

13/05/2022 | 10:45

Công văn Về việc niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Công văn Về việc niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 11 tháng 5 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 1051 V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/05/2022 | 10:33

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Mê Linh, Trung tâm phát triển quỹ đất ra thông báo số 222 về việc đăng tải kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử huyện Mê Linh

13/05/2022 | 09:08

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

Ngày 11 tháng 5 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Quyết định số 2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

12/05/2022 | 11:20

Thông báo Tài liệu và nội dung ôn tập tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

Thông báo Tài liệu và nội dung ôn tập tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Mê Linh HĐTD LĐHĐ làm nhân viên nấu ăn năm 2022 ra thông báo số 295/TB-HĐTD Tài liệu và nội dung ôn tập tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện Mê Linh năm 2022

10/05/2022 | 16:48

Thông báo danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

Thông báo danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

Ngày 09 tháng 03 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 293/TB-UBND Danh sách ứng viên dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

09/05/2022 | 19:27

Thông báo Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

Thông báo Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày 25 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 246/TB-UBND về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

06/05/2022 | 17:01

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1 thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1 thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ra thông báo số 08 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1 thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

29/04/2022 | 21:43

Top