Thông báo

Thông báo Về việc hướng dẫn Đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Thông báo Về việc hướng dẫn Đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Nội dung Thông báo Về việc hướng dẫn Đề cương Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

12/07/2024 | 16:38

Thông báo Về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông (bà) Hoàng Thế Chiến tại thôn Yên Nhân để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Tiền Phong – Tự Lập huyện Mê Linh

Thông báo Về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông (bà) Hoàng Thế Chiến tại thôn Yên Nhân để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Tiền Phong – Tự Lập huyện Mê Linh

Nội dung Thông báo Về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông (bà) Hoàng Thế Chiến tại thôn Yên Nhân để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Tiền Phong – Tự Lập huyện Mê Linh

12/07/2024 | 16:01

Thông báo Tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính – PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thông báo Tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính – PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Nội dung Thông báo Tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính – PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

11/07/2024 | 15:44

Thông báo Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

Thông báo Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

Nội dung Thông báo Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

05/07/2024 | 15:00

Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả Sông Hồng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả Sông Hồng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

Nội dung Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả Sông Hồng, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

05/07/2024 | 14:51

Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy; phòng thi...

Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy; phòng thi...

Nội dung Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy; phòng thi, số báo danh; Thời gian và địa điểm tổ chức phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện năm 2024

03/07/2024 | 20:04

Thông báo Về việc thay đổi thời gian phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Thông báo Về việc thay đổi thời gian phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Nội dung Thông báo Về việc thay đổi thời gian phần thi viết, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

02/07/2024 | 09:49

Thông báo Hội nghị tiếp xúc cử tri trưc tuyến báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV.

Thông báo Hội nghị tiếp xúc cử tri trưc tuyến báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV.

Nội dung Thông báo Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV

01/07/2024 | 18:57

Thông báo Nội dung, tài liệu ôn tập phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Thông báo Nội dung, tài liệu ôn tập phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Nội dung Thông báo Nội dung, tài liệu ôn tập phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

28/06/2024 | 12:28

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

Nội dung Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

26/06/2024 | 17:41

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

Nội dung Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện Mê Linh năm 2024

26/06/2024 | 09:53

Top