THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/09/2019 | 13:00  | Lượt xem: 781
Ngày 17/9/2019, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Văn bản số 2531/UBND-TNMT về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mê Linh

Tuyên truyền về Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô

Ngày đăng 05/09/2019 | 10:00  | Lượt xem: 425
Ngày 04/9/2019, UBND huyện Mê Linh có Văn bản số 2399/UBND-KT về việc tuyên truyền về Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô

Tổ chức diệt chuột và tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:11  | Lượt xem: 20960
Ngày 07/03/2019, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc tổ chức diệt chuột và tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân năm 2019 với các nội dung chính:

Huyện Mê Linh tổ chức thực hiện chương trình khuyến công năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:09  | Lượt xem: 20118
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công năm 2019 của huyện Mê Linh, UBND huyện ban hành văn bản số 500/UBND-KT ngày 05/03/2019 về việc đăng ký các lớp truyền nghề, nhân cấy nghề. Tại Văn...

Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Hạ, xã Mê Linh, huyện Mê Linh

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:08  | Lượt xem: 21343
UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 11/03/2019 về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Hạ, xã Mê Linh

Huyện Mê Linh phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:04  | Lượt xem: 19668
Ngày 08/03/2019, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 101/KH-HĐTĐKT về phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Huyện Mê Linh hoàn thành công tác cấp nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2019 theo kế hoạch

Ngày đăng 01/03/2019 | 01:26  | Lượt xem: 21538
Theo kế hoạch, diện tích gieo trồng vụ Xuân của huyện Mê Linh là 6.508 ha, trong đó toàn bộ diện tích gieo cấy là trà Xuân muộn khoảng 4.700ha, mạ gieo từ ngày 22/01 đến 01/02/2019; thời vụ gieo...

Huyện Mê Linh chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng 21/02/2019 | 04:50  | Lượt xem: 18853
Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện không ghi nhận các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A). Tuy nhiên cũng ghi nhận một số ca bệnh truyền nhiễm nhóm B, đặc...

Kế hoạch thực hiện Chương trình Khuyến công huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 14/02/2019 | 04:56  | Lượt xem: 8889
Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình khuyến công huyện Mê Linh năm 2019