Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

Ngày đăng 13/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 458
Ngày 13/5/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 09/TB-PTQĐ về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Chi...

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

Ngày đăng 13/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 372
Ngày 13/5/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 08/TB-UBND về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Ngày đăng 06/03/2020 | 09:00  | Lượt xem: 1255
Ngày 05/3/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân có Thông báo số 16/2020/TB-ĐGTX về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh,...

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng

Ngày đăng 28/02/2020 | 09:00  | Lượt xem: 888
Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 05/TB-PTQĐ về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16 thôn...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm

Ngày đăng 20/02/2020 | 09:30  | Lượt xem: 1100
Ngày 19/02/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp có Thông báo số 33/TBĐG/L4 về việc đấu giá quyền sử dụng 02 thửa đất tại các xã Tam Đồng, Thanh Lâm

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Đồng, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Ngày đăng 20/02/2020 | 09:00  | Lượt xem: 1843
Ngày 19/02/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội có Thông báo số 33/TBĐG/L4 về việc đấu giá quyền sử dụng đất của 02 thửa đất tại các xã Tam Đồng, Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Ngày đăng 20/02/2020 | 08:30  | Lượt xem: 1059
Ngày 19/02/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội có Thông báo số 147/TBĐG/L3 về việc đấu giá quyền sử dụng đất của 03 thửa đất tại điểm X20, thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng,...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

Ngày đăng 01/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 1819
Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công ty đấu giá Hợp Danh - số 5 Quốc gia có Thông báo số 272/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thông Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

Ngày đăng 25/10/2019 | 02:30  | Lượt xem: 504
Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 58/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiến Thịnh,...