Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm
Ngày đăng 20/02/2020 | 09:30  | Lượt xem: 474

Ngày 19/02/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp có Thông báo số 33/TBĐG/L4 về việc đấu giá quyền sử dụng 02 thửa đất tại các xã Tam Đồng, Thanh Lâm

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo./.