Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh
Ngày đăng 20/02/2020 | 08:30  | Lượt xem: 498

Ngày 19/02/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội có Thông báo số 147/TBĐG/L3 về việc đấu giá quyền sử dụng đất của 03 thửa đất tại điểm X20, thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo./.