Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Đồng, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh
Ngày đăng 20/02/2020 | 09:00  | Lượt xem: 861

Ngày 19/02/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội có Thông báo số 33/TBĐG/L4 về việc đấu giá quyền sử dụng đất của 02 thửa đất tại các xã Tam Đồng, Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết Thông báo và hồ sơ kèm theo./.