Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh
Ngày đăng 13/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 135

Ngày 13/5/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 08/TB-UBND về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết./.