Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.
Ngày đăng 06/03/2020 | 09:00  | Lượt xem: 1224

Ngày 05/3/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân có Thông báo số 16/2020/TB-ĐGTX về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo./.