Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục. đấu thầu, mua sắm công

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng
Ngày đăng 28/02/2020 | 09:00  | Lượt xem: 445

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 05/TB-PTQĐ về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo./.