THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương
Ngày đăng 28/01/2019 | 10:30  | Lượt xem: 291

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương ban hành Văn bản số 2059/ĐTĐL-GP về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại đây./.