THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/01/2019 | 08:00  | Lượt xem: 475

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Sở Công thương Hà Nội có Hướng dẫn số 4221/HD-SCT về việc thực hiện Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại đây./.